Strategisch en financieel plan

Om goed te kunnen ondernemen, is het belangrijk een strategisch plan te hebben. Wat wilt u bereiken, waar wilt u staan over vijf jaar, hoe denkt u dat te kunnen realiseren, is het een haalbaar doel? Allemaal vragen die soms moeilijk zijn te beantwoorden, maar wel van groot belang zijn.

Wij willen u graag begeleiden bij het opstellen van een strategisch plan en het monitoren hiervan. We beschikken over de software en de deskundigheid die ons in staat stelt u hierbij te begeleiden.

Naast inzage in de plannen van uw onderneming is het ook belangrijk de privésituatie goed in kaart te hebben. De financiële baten en lasten variëren gedurende een mensenleven, de aankoop van een woning, kinderen die gaan studeren, pensionering. Grote gebeurtenissen in een mensenleven waar u goed op voorbereid wilt zijn. Financiële planning biedt hierbij uitkomst.
Door middel van een persoonlijk financieel plan creëert u overzicht en rust om uw ambities te realiseren.
We brengen uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatsen ze op een tijdlijn.
De persoonlijke omstandigheden worden hierbij ook meegewogen: welke pensioenrechten heeft u opgebouwd, bent u gehuwd, heeft u kinderen, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten. Op deze manier ontstaat er een persoonlijk financieel plan die op ieder moment bijgesteld kan worden.

Wij willen u graag te woord staan wat betreft de mogelijkheden van een goed strategisch of financieel plan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ficontrol via het contactformulier of op telefoonnummer 0315-659160.